Calitate

Pentru  societatea  noastra,  distribuitoare  de  produse  chimice  sipetrochimice, cea mai mare satisfactie este atunci cand clientii nostrii revinmultumiti. Aceasta demonstreaza ca depunem eforturi pentru a fi la inaltimeaasteptarilor clientilor, deviza noastra fiind servirea clientilor in modul in careasteptam sa fim si noi serviti de catre furnizorii nostrii.  Aceasta  satisfaceremaxima  a  cerintelor  asteptarilor  clientilor reprezinta  obiectivul  nostruprincipal.Conducerea de la cel mai inalt nivel al firmei este constienta de faptulca  personalul propriu de la toate nivelurile este esenta organizatiei  si  deaceea asigura si mentine un mediu optim care sa permita fiecarui angajat saisi  puna  in  valoare  si  sa  isi  dezvolte  cunostintele,  experienta,  abilitatilepersonale  pentru  a  se  putea  ajunge  la  satisfactia  maxima  a  cerintelor  siasteptarilor clientilor.

Telul firmei este de a stabili relatii reciproc avantajoase cu furnizoriideoarece de succesul acestor relatii depinde mai departe succesul firmei inrelatia cu clientii  si  prin aceasta se asigura prosperitatea firmei. De aceeavom  dezvolta  continuu  parteneriate  cu  furnizorii  nostri  prin  continuareaorganizarii  de simpozioane si  schimburi  de experienta cu acestia la sediileunor beneficiari importanti.Imbunatatirea continua globala a performantelor firmei noastre esteun obiectiv permanent pentru noi, pentru a face fata noilor cerinte ale pietei.Prin  imbunatatirea continua a activitatii  noastre  si  a  sistemului  demanagement  al  calitatii  existent,  noi  urmarim  reducerea  la  minim  aneconformitatilor care pot afecta activitatea firmei.

De asemenea, conducerea isi asumă răspunderea asigurariicadrului  pentru  realizarea  obiectivelor  in  domeniul  calitatii  sicomunicării acestei politici in cadrul organizaţiei şi analizarii ei laintervale de timp planificate pentru a fi în mod continuu adecvată scopului CHIMEXIM.

 S.C. CHIMEXIM S.A.

Login Account

Already a Rubnio Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.